Digarbon welcome video

We are delighted to introduce you to Digarbon - the Decarbonisation fund for tertiary education sector in Wales. In this video, our programme coordinator George Richards talks you through the new £20 million loan scheme for further and higher education institutions in Wales.

The scheme supports the implementation of heat decarbonisation, energy efficiency, renewable, and electric vehicle and electric vehicle charging infrastructure measures.

Mae’n bleser gennym eich cyflwyno i Digarbon - y gronfa ddatgarboneiddio ar gyfer y sector addysg drydyddol yng Nghymru. Yn y fideo hwn, mae ein cydlynydd rhaglen George Richards yn siarad â chi am y cynllun benthyciad newydd o £20 miliwn ar gyfer sefydliadau addysg bellach ac uwch yng Nghymru.

Mae'r cynllun yn cefnogi mesurau datgarboneiddio gwres, effeithlonrwydd ynni, adnewyddadwy a gwefru cerbydau trydan a cherbydau trydan.