Rhaglen Gyllido Cymru

Please click here to read in English

Mae Salix yn falch o gydweithio â Llywodraeth Cymru i wahodd sefydliadau'r sector cyhoeddus yng Nghymru i wneud cais am gyllid ad-daladwy a di-log Twf Gwyrdd Cymru.

Mae'r rhaglen newydd hon yn adeiladu ar waith blaenorol Salix a'r Cynlluniau Buddsoddi i Arbed - Cyllid Twf Gwyrdd.  Yn ddiweddar mae Llywodraeth Cymru wedi cynyddu'r lefel o gyllid sydd ar gael er mwyn creu Rhaglen Gyllido Cymru, sy'n cyfuno Cynllun Benthyciadau Effeithlonrwydd Ynni Salix (SEELS) a'r cynhyrchion cyllid Buddsoddi i Arbed - Twf Gwyrdd mewn un broses ymgeisio. Erbyn hyn mae'r telerau a'r amodau wedi'u cysoni ac maent yn defnyddio ffurflen gais sengl.

Mae'r cyllid ar gael ar gyfer prosiectau sydd wedi'u diffinio'n ddigonol; fodd bynnag, os nad yw eich prosiect yn barod i'w gyflwyno eto, beth bynnag hoffem glywed gennych fel gallwn ddatblygu brosiectau ar y cyd.

Mae manylion llawn y rhaglen a'r ffurflen gais ar gael yma.

Fel y cyfeirir ato uchod, mae cyfle hefyd i gyflwyno datganiad o ddiddordeb ar gyfer prosiectau lle nad ydych eto'n barod i ddarparu'r lefel briodol o fanylion i gefnogi cais llawn; gellir canfod hwn ar ochr dde'r dudalen hon.

Mae Salix yn awyddus i helpu sefydliadau i ddatblygu a chyflawni ar eu cynlluniau i reoli carbon ac i ymgysylltu â swyddogaethau cymorth ynghylch effeithlonrwydd ynni ac ynni adnewyddadwy Llywodraeth Cymru (Cymru Effeithlon, Twf Gwyrdd Cymru a Re:fit Cyrmu). Rydym yn bwriadu creu perthnasoedd hirdymor a gallwn ddarparu cyllid ar gyfer prosiectau a fydd yn digwydd dros nifer o flynyddoedd ariannol.

Yn ychwanegol, efallai bydd cyfle hefyd i sefydliadau'r sector cyhoeddus ystyried opsiwn Cronfa Ailgylchu Salix, â meini prawf ad-dalu estynedig o hyd at wyth mlynedd.

Cysylltwch â'n tîm Cymru os oes gennych unrhyw gwestiynau, gwelir eu manylion isod:

Programme Manager
Liam Gillard 0204 542 9093 [email protected]
Programme Coordinator
Kirsty Adamson 0204 542 9093 [email protected]
Hayley Bristow 0204 542 9093 [email protected]