Rhaglen Gyllido Cymru

Rhaglen Gyllido Cymru

Please click here to read in English

Mae Salix yn falch o gydweithio â Llywodraeth Cymru i wahodd sefydliadau'r sector cyhoeddus yng Nghymru i wneud cais am gyllid ad-daladwy a di-log Twf Gwyrdd Cymru.

Mae'r rhaglen newydd hon yn adeiladu ar waith blaenorol Salix a'r Cynlluniau Buddsoddi i Arbed - Cyllid Twf Gwyrdd.  Yn ddiweddar mae Llywodraeth Cymru wedi cynyddu'r lefel o gyllid sydd ar gael er mwyn creu Rhaglen Gyllido Cymru, sy'n cyfuno Cynllun Benthyciadau Effeithlonrwydd Ynni Salix (SEELS) a'r cynhyrchion cyllid Buddsoddi i Arbed - Twf Gwyrdd mewn un broses ymgeisio. Erbyn hyn mae'r telerau a'r amodau wedi'u cysoni ac maent yn defnyddio ffurflen gais sengl.

Mae'r cyllid ar gael ar gyfer prosiectau sydd wedi'u diffinio'n ddigonol; fodd bynnag, os nad yw eich prosiect yn barod i'w gyflwyno eto, beth bynnag hoffem glywed gennych fel gallwn ddatblygu brosiectau ar y cyd.

Mae manylion llawn y rhaglen a'r ffurflen gais ar gael yma.

Fel y cyfeirir ato uchod, mae cyfle hefyd i gyflwyno datganiad o ddiddordeb ar gyfer prosiectau lle nad ydych eto'n barod i ddarparu'r lefel briodol o fanylion i gefnogi cais llawn; gellir canfod hwn ar ochr dde'r dudalen hon.

Mae Salix yn awyddus i helpu sefydliadau i ddatblygu a chyflawni ar eu cynlluniau i reoli carbon ac i ymgysylltu â swyddogaethau cymorth ynghylch effeithlonrwydd ynni ac ynni adnewyddadwy Llywodraeth Cymru (Cymru Effeithlon, Twf Gwyrdd Cymru a Re:fit Cyrmu). Rydym yn bwriadu creu perthnasoedd hirdymor a gallwn ddarparu cyllid ar gyfer prosiectau a fydd yn digwydd dros nifer o flynyddoedd ariannol.

Yn ychwanegol, efallai bydd cyfle hefyd i sefydliadau'r sector cyhoeddus ystyried opsiwn Cronfa Ailgylchu Salix, â meini prawf ad-dalu estynedig o hyd at wyth mlynedd.

Cysylltwch â'n tîm Cymru os oes gennych unrhyw gwestiynau, gwelir eu manylion isod:

Rheolwr Rhaglen  
Sam Illsley 0203 102 6905 [email protected]
Swyddog Cymorth i Gleientiaid  
William Cook 0203 102 6905 [email protected]
Swyddogion Cymorth Cleient  

Corinne Manion

Charles Pegg

0203 714 5659

0203 714 5659

[email protected]

[email protected]

 

 

 

 

Web design & development by objectsource