Cynlluniau ariannu sector cyhoeddus Cymru

wales background

Wybodaeth ar ein cynlluniau ariannu yng Nghymru

Mae’r cynlluniau ariannu yn galluogi’r sector cyhoeddus yng Nghymru i leihau eu hallyriadau carbon yn unol ag ymrwymiad Llywodraeth y Deyrnas Unedig i gyrraedd allyriadau sero net erbyn 2050. 

Mae’r cynlluniau yn darparu cyllid i gyrff sector cyhoeddus i alluogi iddynt ymgymryd â phrosiectau syn effeithlon o’r rhan ynni ac sy’n datgarboneiddio gwres o fewn ei adeiladau. Mae'r rhain yn cynnwys llywodraeth ganolog a chyrff cyhoeddus anadrannol yng Nghymru.

Ond sefydliadau sector cyhoeddus sy’n gymwys i wneud cais. Am ragor o wybodaeth ar gymhwysedd, cymrwch olwg ar fanylion y cynlluniau. 

Argaeledd cyllid

Isod ceir rhestr o gynlluniau ariannu sector cyhoeddus a ddarperir gan Salix yng Nghymru. 

Bydd y statws yn dangos os yw cynllun wedi'i gyhoeddi'n ddiweddar yn ogystal ag pa rhai sydd ar   agor neu gau ar gyfer ceisiadau.

Cefnogaeth ychwanegol

Mae cyfoeth o wybodaeth ar bob cynllun ariannu ar ein gwefan gan gynnwys canllawiau sydd yn egluro sut gorau i gyflawni prosiectau datgarboneiddio. Rydym yn parhau i bostio gwybodaeth ar gyfer pob cynllun ar ein gwefan drwy gydol y prosiect.

Diweddariad ar y cynlluniau ariannu

Mae Rhaglen Ariannu Cymru ar gau am y dro i geisiadau newydd ar gyfer blwyddyn ariannol 2023/24. 

Bydd ceisiadau a dderbynnir o 5pm dydd Gwener 8 Mawrth yn cael eu hystyried pan fyddwn yn agor ar gyfer ceisiadau newydd ym mlwyddyn ariannol 2024/25.

Cofiwch gadw llygad ar ein gwefan am y wybodaeth ddiweddaraf am y cynllun a'i ail-agor. Diolch am eich amynedd a'ch dealltwriaeth.

I dderbyn hysbysiadau am newyddion a chynlluniau'r dyfodol yng Nghymru

Cofrestrwch i gael y newyddion diweddaraf ac i gael gwybod am unrhwyd gynlluniau newydd yng Nghymru (Register for the latest news and to be informed about any new schemes in Wales)

Tîm Cymru

Ddarperir y cyllid gan

Welsh Government logo
WGES logo